Konsulent

Min kerneydelse er at skabe indsigter, der inspirerer til at handle anderledes. Jeg arbejder ud fra den grundantagelse, at sociologien er en ideel teoretisk baggrund for at give nye perspektiver på problemstillinger.
order college essays
Mine kernekompetencer er viden om og indsigt i køn, seksualitet, udsatte grupper, gruppedannelse og identitetsskabelse.

Som metode benytter jeg mig af en kombination af fokusgrupper, dybdegående interviews og spørgeskemaer koblet med sociologisk teori.

Pristilbud gives efter projektets how to write an narrative essay karakter.

Her kan du læse om tidligere projekter:

Lige og ulige? – Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår. Juni 2009.

- Brugerundersøgelse  for BabySigning.

- Undersøgelse af arbejdsmiljø i byggebranchen i samarbejde med Soc-Survey.

- Undersøgelse af internationale Sosuassistenters opkvalificeringsuddannelse i samarbejde med Soc-Survey.

Anbefalinger:

Leyla deltog i at gennemføre en undersøgelse af Bygge & Anlægsbranchens kendskab til og anvendelse af informationer om arbejdsmiljø. Jeg kan anbefale Leyla som en person, der går ind i de problemstillinger og udfordringer, hun møder og som en, der yder en stor indsats.” (Flemming Pedersen, Soc-Survey)

Casa-analyses anbefaling af Leyla Gransell