Etiske principper i coachende samtaler

Tillid

Fundamentet for alle coachingforhold er tillid. Du skal have tillid til mig som coach for, at coachingen virker allerbedst. Tillid bliver opbygget over tid; jeg må vise, at jeg er pålidelig. Det gør jeg blandt andet ved at demonstrere kompetence og integritet.

Kompetence

Jeg coacher altid med brug af mine bedste evner og færdigheder.
Jeg demonstrerer kernekompetencerne (se herunder).
Jeg sørger for at være informeret om udviklingen inden for coachingmetoder og -teknikker.
Jeg er opmærksom på mit kompetenceniveau og arbejder altid på at forbedre mine færdigheder.
Jeg er opmærksom på personlige problemer og sikrer, at de ikke påvirker vores professionelle coachingforhold negativt.

Integritet

Jeg handler med omhu, overholder aftaler og holder mine løfter.
Jeg overholder min tavshedspligt i forhold til de informationer, jeg modtager af dig, bortset fra når det ellers er accepteret af dig eller nødvendigt ved lov.

Respekt for dig

Jeg vil behandle dig med værdighed og respekt.
Jeg opnår tilladelse fra dig, før dit navn eller din feedback bliver brugt som reference.
Jeg vil ikke forsøge at påtvinge dig mine egne overbevisninger, værdier og synspunkter.

Ærlighed

Jeg er opmærksom på mine færdigheder og kvalifikationer og vil reklamere, markedsføre og præsentere dem på en troværdig måde.
Jeg vil kun acceptere dig som klient, når jeg fornemmer, at der er et match mellem dine behov og mine kvalifikationer.

Coaching som profession

Som coach vil jeg respektere andres rettigheder, hvad angår copyrights, immaterielle aktiver, trademarks og patenter. Jeg vil anerkende andres bidrag, hvor det er passende.
Jeg vil ikke med overlæg deltage i forhold, der kunne bringe coachingprofessionen i miskredit. Hvis jeg erfarer, at mit arbejde er blevet misbrugt eller fejlagtigt fremstillet, vil jeg tage fornuftige skridt til at korrigere dette.

Tavshedspligt og interessekonflikter

Som coach holder jeg dine oplysninger fortrolige, undtagen når andet er blevet accepteret af dig, påbudt ved lov eller hvis anden tvingende grund, gør det nødvendigt at videregive informationer, så som ved umiddelbar skade eller fare for andre. Informationen, jeg har fået, kan være mundtligt i en session eller via teknologi, fx telefon, computer eller telefonsvarer.
Hvor det er muligt, vil jeg ikke påtage mig professionelle forpligtelser, hvor et eksisterende forhold kan skabe en interessekonflikt. Hvis en sådan konflikt opstår, vil jeg gøre mit bedste for at løse den inden for rammerne af de etiske retningslinjer og standarder.
Jeg må bruge materiale om dig, forudsat at du ikke på nogen måde kan identificeres.
Jeg skal oplyse dig om alle betalinger, jeg modtager fra tredje part som et resultat af referencer eller vejledning, som jeg har givet om dig.
Hvor det er passende professionelt, må jeg samarbejde med andre fagfolk for at hjælpe dig, dog altid med din tilladelse.
Når jeg bliver spurgt om at stille mig til rådighed for en person eller organisation via en tredje part, skal jeg omhyggeligt evaluere dette forhold og nå frem til, at der ikke er nogen interessekonflikt med hensyn til mine forskellige roller eller i spørgsmål om tavshedspligt.
Såfremt coachingen indgår i et firmabetalt forløb, skal jeg på forhånd afklare med både dig og din arbejdsgiver, hvilken feedback jeg vil give til din arbejdsgiver, i hvilken form samt hvilke resultater, din arbejdsgiver søger at opnå. Dette sikrer, at der er enighed på forhånd mellem dig, mig og din arbejdsgiver, og at der ikke sker brud på tavshedspligten eller tillid over for dig. Hvis der ikke kan opnås enighed, vil jeg frasige mig opgaven.

Feedback og fremskridt

Som coach har jeg en ansvarlig fremgangsmåde til at måle dine fremskridt. Hvis du ikke gør fremskridt, diskuteres dette åbent med dig som en del af coachingforholdet.
Jeg  fører nøje en journal om arbejdet med dig for at imødegå professionelle og lovgivningsmæssige krav.
Jeg henviser dig til andre professionelle folk, så som en rådgiver, terapeut eller læge, når jeg får kendskab til et problem, der behøver en sådan behandling.
Jeg søger altid at undgå at skade eller skabe fare for dig, mig selv eller andre i mit arbejde.
Hvis der er en afbrydelse af coachingforløbet, vil jeg sørge for at lave andre aftaler for dig. Hvis afbrydelsen er lang, kan det betyde, at der skal findes en anden midlertidig coach inden for EmpowerMind/ICC/ICI.
Coachingforholdet afsluttes i enighed mellem dig og mig, normalt ved slutningen af et på forhånd betalt forløb. Hvis coachingen sluttes af mig før afslutningen af sådan et forløb, tilbyder jeg at refundere betalinger som på forhånd er betalt, og for hvilke jeg ikke leverer min coachingydelse. Hvis coachingen er afbrudt af dig før afslutningen af sådan et forløb, betaler du i forbindelse med afbrydelsen, hvis dette på forhånd er aftalt.

Honorarer

Jeg vil klart og tydeligt informere dig om logistik, honorarer og planlægning af coachingforløbet.
Som coach kan jeg frit selv bestemme mit honorar. Jeg meddeler honorarets beløb så tidligt som muligt i coachingforløbet.
Hvis der er et problem om betaling af honoraret, tager jeg fornuftige skridt til at diskutere denne udfordring med dig og aftale, hvad der skal ske. Hvis du ikke betaler det aftalte beløb, tager jeg passende lovgivningsmæssige forholdsregler for at inddrive det.